Στα πλαίσια της οικολογικής αφύπνισης που χαρακτηρίζει τον όµιλό µας η εταιρεία ακολουθεί τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος (Α.Μ. 1027)

  • Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ τόσο ο κινητός όσο και εκείνος παραγωγής προϊόντων είναι ο πλέον σύγχρονος και συμβατός με το περιβάλλον.

  • Περιμετρικά των εγκαταστάσεων της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας η εταιρεία έχει υλοποιήσει ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ.

  • Έχει τοποθετήσει στο χώρο των γραφείων κάδους συλλογής µπαταριών και χαρτιού για ανακύκλωση.

 
Send mail with subject