Στα πλαίσια της οικολογικής αφύπνισης που χαρακτηρίζει τον όµιλό µας η εταιρεία ακολουθεί τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος (Α.Μ. 1027)

  • Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ τόσο ο κινητός όσο και εκείνος παραγωγής προϊόντων είναι ο πλέον σύγχρονος και συμβατός με το περιβάλλον.

  • Περιμετρικά των εγκαταστάσεων της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας η εταιρεία έχει υλοποιήσει ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ.

  • Έχει τοποθετήσει στο χώρο των γραφείων κάδους συλλογής µπαταριών και χαρτιού για ανακύκλωση.

©2020 by Σ.Δ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ ΥΙΟΣ Α.Ε - YALCO. Internet Sales Dept.

9, Andrea Metaxa - Kifisia - Greece Tel. +30 210 62 99 999 . e-mail : info@yalco.gr

Privacy policy - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

 

Send mail with subject